Podsumowanie cyklu gry terenowej „Zagraj z Naturą”

  W okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia 2019 przeprowadzono 4 gry terenowe z cyklu „Zagraj z Naturą” w ramach projektu „Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”. Projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadania realizowane są na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Nadzór merytoryczny nad ...

Letnia Szkoła Przyrodników

    We wtorek 11 czerwca 2019 r. odbyła się druga edycja warsztatów w ramach „Letniej Szkoły Przyrodników” organizowanych w związku z realizacją projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY – NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000”. Celem projektu jest między innymi zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, szerzenie proekologicznych postaw w odniesieniu do obszarów chronionych oraz efektywnego wykorzystania jego zasobów poprzez edukację i promocję. Projekt realizowa ...

Gra terenowa „ZAGRAJ Z NATURĄ” – 31 sierpnia w Zamku Książ

Serdecznie zapraszamy do udziału w  ostatniej edycji gry terenowej „Zagraj z Naturą”, która odbędzie się w sobotę 31 sierpnia 2019 r. w przepięknym Zamku Książ.   REGULAMIN GRY TERENOWEJ Zamek Książ   Warunkiem udziału jest zapoznanie się z poniższym opracowaniem dotyczącym obszarów chronionych Natura 2000 w okolicy Wałbrzycha. W grze wymagana jest minimalna wiedza przyrodnicza, której potwierdzeniem jest prawidłowo rozwiązana krzyżówka (zadanie kwalifikacyjne). Następnie należy wypełnić formularz zgłoszenia. Zadanie kwalifikacy ...

Gra terenowa „ZAGRAJ Z NATURĄ” – 27 lipca w Dobkowie

Serdecznie zapraszamy do udziału w grze terenowej „Zagraj z Naturą”, która odbędzie się w sobotę 27 lipca 2019 r. w Dobkowie - malowniczej Krainie Wygasłych Wulkanów.  Edycja ta organizowana jest we współpracy z Sudecką Zagrodą Edukacyjną (https://www.sudeckazagroda.pl/)    REGULAMIN GRY TERENOWEJ - Dobków   Warunkiem udziału jest zapoznanie się z poniższym opracowaniem dotyczącym obszarów chronionych Natura 2000 w okolicy Dobkowa. W grze wymagana jest minimalna wiedza przyrodnicza, której potwierdzeniem jest prawidłowo rozwiązana krzy ...

Gra terenowa „ZAGRAJ Z NATURĄ” – 20 lipca w Rudzie Sułowskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w grze terenowej "Zagraj z Naturą", która odbędzie się w sobotę 20 lipca 2019 r.w przepięknej Rudzie Sułowskiej. Dzięki współpracy ze spółką Stawy Milickie S.A. na terenach Centrum Edukacyjno-Turystycznym NATURUM (http://www.cet.stawymilickie.pl/index.php?idS=57&ln=pl)   REGULAMIN GRY TERENOWEJ - Ruda Sułowska   Warunkiem udziału jest zapoznanie się z poniższym opracowaniem dotyczącym obszarów chronionych Natura 2000 w Dolinie Baryczy. W grze wymagana jest minimalna wiedza przyrodnicza, któr ...

Gra terenowa „ZAGRAJ Z NATURĄ” – 30 czerwca w Pawłowicach

Serdecznie zapraszamy do udziału w grze terenowej "Zagraj z Naturą", która odbędzie się już w niedzielę 30 czerwca 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław - Pawłowice    REGULAMIN GRY TERENOWEJ Pawłowice1   Warunkiem udziału jest zapoznanie się z poniższym opracowaniem dotyczącym obszarów chronionych Natura 2000 w okolicy Wrocławia. W grze wymagana jest minimalna wiedza przyrodnicza, której potwierdzeniem jest prawidłowo rozwiązana krzyżówka (zadanie kwalifikacyjne). Następnie należy wypełnić formularz zgłoszenia. ...

Konferencja Naukowa „Człowiek a środowisko – koegzystencja czy konkurencja”

W dniach 26-27 marca 2019 r. odbyła się Konferencja naukowa zorganizowana w ramach projektu „Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”. Projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadania realizowane są na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji . Konferencja miała na celu między innymi: szerzenie posta ...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH – CZERWIEC

SZKOLENIA organizowane w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000".   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY - NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych szkoleń w zakresie: Szacowania wartości ś ...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH SPECJALISTYCZNYCH – MAJ

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE organizowane w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000".   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY - NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych warsztatów specjalistycznych w ...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH SPECJALISTYCZNYCH – KWIECIEŃ

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE organizowane w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000".   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY - NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych warsztatów specjalistycznych w ...