ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH – GRUDZIEŃ

SZKOLENIA organizowane w ramach projektu „Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY – NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych szkoleń w zakresie:

  1. Szacowania wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji wyceny środowiska na terenach Natura 2000,
  2. Oceny oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000.

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy, a także dyskusja nad wykorzystaniem zasobów przyrodniczych w rozwoju regionu. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych naukowców, specjalistów i trenerów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów,  firm konsultingowych w branży ochrony środowiska, biur projektowych i planistycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauczycieli oraz zainteresowanych tematem mieszkańców.

Najbliższe warsztaty odbędą się w:

  Ocena oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000 Szacowanie wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji wyceny środowiska na terenach Natura 2000
1. WROCŁAW 16 grudnia 2019 r. 13 grudnia 2019 r.

 

Udział jest bezpłatny.

 

Karta zgłoszeniowa:

WROCŁAW- KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Harmonogramy warsztatów

oos_warsztat

wycena_warsztat

 

Biogramy wykładowców

Comments are closed.