KONFERENCJA „SZANSE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI NA OBSZARACH NATURA 2000”- przeniesiona

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 

ma zaszczyt zaprosić na KONFERENCJĘ 

SZANSE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI NA OBSZARACH NATURA 2000

 

organizowaną w dniu

24 marca 2020 r. we Wrocławiu

 

KONFERENCJA ORGANIZOWANA JEST W RAMACH PROJEKTU:

„Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

 

Uczestnik ma zapewniony udział w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiad.

 

2 Komunikat i harmonogram Konferencji

1 Komunikat Konferencja

Karta zgłoszeniowa.docx

Karta zgłoszeniowa.pdf

Comments are closed.