Kontakt

Koordynator merytoryczny nad realizacją całości projektu
prof. dr hab. inż. Beata Raszka
e-mail: beata.raszka@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5677 
Katedra Gospodarki Przestrzennej
50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 55

Koordynator merytoryczny prac związanych z organizacją dwóch konferencji w ramach projektu oraz z konkursem „Człowiek – środowisko- integracja”
dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. nadzw.
e-mail: maria.heldak@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1850
Katedra Gospodarki Przestrzennej
50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 55

Koordynator merytoryczny prac związanych z organizacją i realizacją warsztatów oraz gier terenowych, a także prac związanych z zakupem niezbędnych materiałów dydaktycznych.
dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
e-mail: katarzyna.tokarczyk-dorociak@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1851
Instytut Architektury Krajobrazu
50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 55

Specjalista ds. administracyjno-finansowych i sprawozdawczości
mgr Ewa Ściwiarska-Lenarczyk
e-mail: ewa.sciwiarska-lenarczyk@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-1028
Centrum Realizacji i Rozliczania Projektów
50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 42

Specjalista ds. rekrutacji i promocji
mgr Maria Pikor
e-mail: maria.pikor@upwr.edu.pl
tel.: 71-320-5108
Biuro Rozwoju i Organizacji Uczelni
50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25