Podsumowanie cyklu gry terenowej „Zagraj z Naturą”

 

W okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia 2019 przeprowadzono 4 gry terenowe z cyklu „Zagraj
z Naturą” w ramach projektu „Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”. Projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadania realizowane są na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Nadzór merytoryczny nad organizacją gry sprawowała Pani dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak z Instytutu Architektury Krajobrazu. Organizacja gier odbyła się we współpracy z pracownikami Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Działu Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Każda z gier rozgrywała się w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych Natura 2000. Gry odbywały się w oparciu o przygotowany scenariusz dopasowany do specyfiki danego obszaru. Aby wziąć udział w grze należało rozwiązać zadanie rekrutacyjne w oparciu o bazę wiedzy opublikowaną na stronie internetowej projektu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy dla swojego zespołu. Do udziału mógł zgłaszać się każdy bez ograniczeń wiekowych (dzieci pod opieką dorosłych). Zakwalifikowane zespoły informowane były mailowo oraz za pomocą SMS.

 

 

Edycje gry terenowej:

  • 30 czerwca w Pawłowicach w Pałacu Wrocław-Pawłowice,
  • 20 lipca w Rudzie Sułowskiej w Centrum Edukacji Terenowej NATURUM,
  • 27 lipca w Dobkowie w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej,
  • 31 sierpnia w Wałbrzychu w zamku Książ.

 

 

 

W każdym dniu gry uruchomione zostało Biuro Gry, które rejestrowało kolejne zgłaszające się zespoły, zapewniało materiały niezbędne do przeprowadzenia gry. Każda z drużyn otrzymała kartę gry. Zadaniem było znalezienie odpowiednich punktów w wydzielonej przestrzeni gry. Każda stacja to kolejna część układanki ciągu przyczynowo skutkowego zaistniałego zdarzenia opisanego na karcie gry. Zwyciężała grupa, która jako pierwsza ułożyła cały ciąg przyczynowo – skutkowy i przekroczyła linię mety.

 

 

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe koszulki z nadrukiem dotyczącym projektu oraz dyplomy uczestnictwa w grze uroczyście wręczone przez koordynatora projektu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym poczęstunku.

 

Comments are closed.