Działanie nr 5. Warsztaty specjalistyczne dla lokalnej społeczności dotyczące szacowania wartości środowiska (z wykorzystaniem koncepcji wyceny usług ekosystemowych) na terenach cennych przyrodniczo – Natura 2000.

Warsztaty skierowane są do mieszkańców gmin położonych na obszarach i bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim. Czas trwania pojedynczego warsztatu to 7h. W czas trwania warsztatu wliczone są przerwy kawowe oraz obiad dla uczestników. Przewidywane jest przeprowadzenie 10 jednodniowych warsztatów. Liczba uczestników jednodniowego warsztatu to 15 osób, łącznie 150 uczestników. Warsztaty odbędą się w czterech ośrodkach położonych w granicach obszarów Natura 2000 – Milicz, Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra – Sobieszów. Rekrutacja na warsztaty zostanie przeprowadzona w oparciu o zamieszczenie informacji na stronie internetowej projektu oraz rozesłanie stosownych informacji do gmin (w tym plakaty).

Warsztaty zawierają część teoretyczną oraz część praktyczną. Część teoretyczna jest niezbędna, aby uczestnicy warsztatów zapoznali się z metodami wyceny środowiska oraz sposobami wyróżniania

i kategoryzowania korzyści jakie człowiek czerpie ze środowiska. Zakres tematyczny każdego

z warsztatów zależy od specyficznych uwarunkowań wybranych obszarów Natura 2000 oraz gmin. Jednakże, ogólny program i plan warsztatów pozostaje taki sam. Każdy warsztat pozwala na przedstawienie materiału od ogółu do szczegółu – czyli od zidentyfikowania korzyści jakie przynosi określony obszar Natura 2000 dla mieszkańców pobliskim im gmin. Następnie prezentowane są metody wyceny. Wiedza wytworzona podczas warsztatów jest wynikiem prezentacji koncepcji usług ekosystemów, doświadczeń i wiedzy ukrytej uczestników oraz zajęć praktycznych pozwalających na jej wymianę. Warsztaty prowadzić będzie dwóch trenerów specjalistów: ekonomista oraz specjalista ds. gospodarki przestrzennej /specjalista ds. ochrony środowiska z doświadczeniem w ooś, tak aby przygotowany biznes plan był realistyczny i wykonalny, zarówno od strony ekonomicznej jak i środowiskowo-przestrzennej (brak negatywnego wpływu na obszar Natura 2000).

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Po każdym z warsztatów uczestnicy proszeni są o wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, która pozwoli poznać, które aspekty uznano za najbardziej wartościowe. Termin realizacji: 11.2018 – 05.2019 r. Podmiot odpowiedzialny: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu