Letnia Szkoła Przyrodników

 

 

We wtorek 11 czerwca 2019 r. odbyła się druga edycja warsztatów w ramach „Letniej Szkoły Przyrodników” organizowanych w związku z realizacją projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY – NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000”. Celem projektu jest między innymi zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, szerzenie proekologicznych postaw w odniesieniu do obszarów chronionych oraz efektywnego wykorzystania jego zasobów poprzez edukację i promocję. Projekt realizowany jest

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Zadania realizowane są na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Kierownikiem Projektu jest mgr inż. Bartłomiej Wojdyło, Koordynatorem Projektu jest Prof. dr hab. Beata Raszka, natomiast Koordynatorem Zadania – dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. nadzw. Za kwestie administracyjno-finansowe i sprawozdawczość odpowiada mgr Ewa Ściwiarska-Lenarczyk, natomiast promocję projektu oraz rekrutację realizuje mgr Maria Pikor.

Zajęcia przeprowadzili doświadczeni trenerzy z Instytutu Architektury Krajobrazu, z Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz z Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice. Warsztaty zorganizowane zostały we współpracy Działu Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych z prowadzącymi oraz wolontariuszami z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Warsztaty były nagrodą dla klas laureatów wyłonionych w konkursie „CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO – INTEGRACJA”, organizowanego w ramach Projektu dla klas IV-VI ze Szkół Podstawowych
z województwa dolnośląskiego, położnych w gminach objętych formą ochrony przyrody w postaci obszaru Natura 2000.

 

 

W tym roku udział w „Letniej Szkole Przyrodników” wzięło 165 uczniów i 14 nauczycieli
z następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Powidzku,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze,
  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach,
  • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zawoni,
  • Szkoła Podstawowa w Krzeszowie,
  • Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach,

 

 

Uczniowie podzieleni na 5 grup bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych według pomysłu Pani mgr inż. Małgorzaty Świąder:

 

Warsztat I: „Co robią drzewa? – funkcje drzew. Rozpoznawanie drzew w stanie ulistnionym” realizowany pod kierunkiem mgr inż. Anny Popów-Nowickiej, miał charakter terenowy. Podczas wizji terenowej uczestnicy uczyli się rozpoznawania drzew, oraz poznawali ich funkcje. Swoje spostrzeżenia zapisywali na przygotowanych kartach pracy.

Warsztat I „Co robią drzewa?- funkcje drzew”

 

 

Warsztat II: „Badania dendrochronologiczne” prowadzony przez dr hab. inż. Roberta Kalbarczyka – Prof. UPWr, miał formę zajęć badawczych z zakresu m.in.: pomiaru najszerszego i najwęższego słoja drewna, określenia wieku drzewa na podstawie słojów drewna.

Warsztat II „Badania dendrochronologiczne”

 

 

Warsztat III: „Nauka przez zabawę – gry planszowe w ochronie środowiska” przeprowadzony przez dr inż. Piotra Krajewskiego, w którym uczniowie poprzez zielone gry planszowe mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat bioróżnorodności, wartości ekosystemów oraz zmian klimatu.

Warsztat III„Nauka przez zabawę – gry planszowe w ochronie środowiska”

 

 

Warsztat IV: Przestrzeń wokół nas – budowa makiet „z odzysku” dotyczył sztuki planowania na obszarach Natura 2000. Pod przewodnictwem dr inż. Barbary Mastalskiej – Cetery i mgr inż. Moniki Płuciennik uczniowie przygotowali makiety przedstawiające okolice ich szkoły z wykorzystując materiały z pochodzące z recyklingu.

Warsztat IV Przestrzeń wokół nas – budowa makiet „z odzysku”

 

 

Warsztat V: Wykorzystanie techniki Mandali w planowaniu przestrzennym. Technika ta została dostosowana do oceny przestrzeni, którą zamieszkują uczestnicy warsztatów. Warsztat dotyczył aktywnego uczestnictwa w procesie partycypacji społecznej wspólnie poprowadzili go mgr inż. Małgorzata Świąder i dr inż. Jan Kazak.

Warsztat V Wykorzystanie techniki Mandali w planowaniu przestrzennym

 

Na zakończenie „Letniej Szkoły Przyrodników” przewidziano rozdanie nagród rzeczowych laureatom drugiej edycji konkursu w kategorii plastycznej oraz literackiej. Dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. nadzw. podziękowała wszystkim uczestnikom za czynny udział w przygotowanych warsztatach. Każdy z uczniów otrzymał pamiątkową koszulkę oraz butelkę filtrującą promującą picie wody z kranu. Podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy otrzymali również nauczyciele, pod kierunkiem których zostały przygotowane prace w konkursie „CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO – INTEGRACJA”.

 

 

Comments are closed.