Beneficjentami projektu będą społeczności lokalne obszarów Natura 2000 leżących w granicach województwa dolnośląskiego, bez względu na przynależność społeczną, wykształcenie, płeć czy grupę wiekową ludności.