KONFERENCJA „SZANSE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI NA OBSZARACH NATURA 2000”

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

ma zaszczyt zaprosić na:

KONFERENCJĘ

SZANSE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI
NA OBSZARACH NATURA 2000

organizowaną w dniu

20 października 2020 we Wrocławiu

Hotel Weiser, al. M. Kromera 16, 51-163 Wrocław

Konferencja dla uczestników będzie transmitowana online

Udział w konferencji jest bezpłatny

 

KONFERENCJA ORGANIZOWANA JEST W RAMACH PROJEKTU:

„Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji
w dolnośląskich obszarach Natura 2000”

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

PATRONAT HONOROWY:

prof. dr. hab. inż. Krzysztof Pulikowski

Przewodniczący rady dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na podstawowe problemy zidentyfikowane na terenach objętych obszarami Natura 2000 w kontekście potrzeb społecznych, inwestycyjnych i edukacyjnych. Celem nadrzędnym jest promowanie proekologicznych postaw, wskazanie korzyści płynących z obecności obszarów chronionych dla społeczeństwa, poprzez usługi ekosystemowe świadczone przez obszary przyrodniczo cenne, wskazanie pól konfliktów oraz możliwości przeciwdziałania konfliktom.

Zakres problematyki podejmowany podczas konferencji będzie dotyczył m.in. identyfikacji barier rozwoju oraz narzędzi wspierających rozwój społeczno – gospodarczy na obszarach chronionych, pozyskiwanie środków finansowych na ochronę terenów cennych przyrodniczo oraz poszukiwania źródeł zarobkowania społeczności lokalnej z wykorzystywaniem zasobów przyrodniczych. Ponadto konferencja podsumowuje projekt oraz prezentuje dotychczasowe efekty.

 

05-HARMONOGRAM KONFERENCJI 20.10.2020

Comments are closed.