pejzaz

„CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO – INTEGRACJA” I EDYCJA (ZAKOŃCZONA)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU ogłasza konkurs pt.: "CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO - INTEGRACJA" w ramach projektu: "Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: plastycznej oraz literackiej, dla dzieci w wieku szkolnym (IV-VI klasa szkoły podstawowej). INTERESUJESZ SIĘ OCHRONĄ ŚRODOWISKA I MIEJSC CENNYCH PRZYRODNICZO W ...