ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH SPECJALISTYCZNYCH – KWIECIEŃ

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE organizowane w ramach projektu „Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”.

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY – NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych warsztatów specjalistycznych w zakresie:

  1. Szacowania wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji wyceny usług ekosystemowych na terenach Natura 2000,
  2. Oceny oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000.

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy, a także dyskusja nad wykorzystaniem zasobów przyrodniczych w rozwoju regionu. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych naukowców, specjalistów i trenerów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów,  firm konsultingowych w branży ochrony środowiska, biur projektowych i planistycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauczycieli oraz zainteresowanych tematem mieszkańców.

 

Najbliższe warsztaty odbędą się w:

  Ocena oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000 Szacowanie wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji usług ekosystemowych na terenach Natura 2000
1. KAMIENNA GÓRA 3 kwietnia 2019 r. 5 kwietnia 2019 r.
2. WAŁBRZYCH 8 kwietnia 2019 r. 12 kwietnia 2019 r.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Karty zgłoszeniowe:

KAMIENNA GÓRA – KARTA ZGŁOSZENIOWA

WAŁBRZYCH – KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Harmonogramy warsztatów:

oos_warsztat

wycena_warsztat

 

Biogramy wykładowców

 

Comments are closed.