ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH SPECJALISTYCZNYCH – MARZEC

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE organizowane w ramach projektu „Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”.

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY – NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych warsztatów specjalistycznych w zakresie:

  1. Szacowania wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji wyceny usług ekosystemowych na terenach Natura 2000,
  2. Oceny oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000.

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy, a także dyskusja nad wykorzystaniem zasobów przyrodniczych w rozwoju regionu. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych naukowców, specjalistów i trenerów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów,  firm konsultingowych w zakresie ochrony środowiska, biur projektowych i planistycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauczycieli oraz zainteresowanych tematem mieszkańców.

Najbliższe warsztaty odbędą się we Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym w dniach:

20 marca 2019 r. – Ocena oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000

22 marca 2019 r. – Szacowanie wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji usług ekosystemowych na terenach Natura 2000

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA warsztaty specjalistyczne (1)

Harmonogramy warsztatów:

              wycena_warsztat

                       os_warsztat

Biogramy wykładowców

 

Comments are closed.