ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH SPECJALISTYCZNYCH – MAJ

WARSZTATY SPECJALISTYCZNE organizowane w ramach projektu „Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”.

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ramach projektu „CZŁOWIEK DLA NATURY – NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację jednodniowych warsztatów specjalistycznych w zakresie:

  1. Szacowania wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji wyceny usług ekosystemowych na terenach Natura 2000,
  2. Oceny oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000.

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy, a także dyskusja nad wykorzystaniem zasobów przyrodniczych w rozwoju regionu. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych naukowców, specjalistów i trenerów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów,  firm konsultingowych w branży ochrony środowiska, biur projektowych i planistycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauczycieli oraz zainteresowanych tematem mieszkańców.

 

Najbliższe warsztaty odbędą się w:

  Ocena oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000 Szacowanie wartości środowiska z wykorzystaniem koncepcji usług ekosystemowych na terenach Natura 2000
1. KROŚNICE 6 maja 2019 r. 15 maja 2019 r.
2. KOWARY 10 maja 2019 r. 17 maja 2019 r.
3. BUKOWIEC 13 maja 2019 r. 20 maja 2019 r.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Karty zgłoszeniowe:

KROŚNICE – KARTA ZGŁOSZENIOWA

KOWARY – KARTA ZGŁOSZENIOWA

BUKOWIEC- KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Harmonogramy warsztatów:

oos_warsztat

wycena_warsztat

 

Biogramy wykładowców

Comments are closed.