Komiks-Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu-pages-1-1

Komiks Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pt. „Przygody Dudka Kapelutka z Doliny Baryczy”- plik do pobrania

„Przygody Dudka Kapelutka z Doliny Baryczy”

Komiks został opracowany na potrzeby Konferencji – Człowiek a środowisko – koegzystencja czy konkurencja. Opracowanie ma służyć edukacji społeczności obszarów chronionych oraz promować dobre praktyki ochrony przyrody, zachowanie różnorodności i dziedzictwa przyrodniczego.

Comments are closed.