Jesienna Szkoła Przyrodników

4 października 2018 r. odbyła się pierwsza edycja warsztatów w ramach „Jesiennej Szkoły Przyrodników”, organizowanych w związku z projektem „CZŁOWIEK DLA NATURY – NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000”.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadania realizowane są na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu.

Celem projektu jest m.in. szerzenie proekologicznych postaw w odniesieniu do obszarów chronionych oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów poprzez edukację i promocję.

Warsztaty stanowiły formę nagrody i skierowane były do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, z których wyłoniono laureatów konkursu „CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO – INTEGRACJA”, organizowanego w ramach Projektu.

W Centrum Kongresowym Hala Stulecia we Wrocławiu oraz w Parku Szczytnickim, gościliśmy 163 uczniów oraz 12 nauczycieli i opiekunów z pięciu szkół podstawowych z woj. dolnośląskiego, położnych w gminach objętych formą ochrony przyrody w postaci obszaru Natura 2000. Byli to uczniowie następujących szkół:

  • Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Prusicach,
  • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze,
  • Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu,
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach,
  • Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu,

W organizacji warsztatów pomagali pracownicy Działu Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych UP we Wrocławiu, Trenerzy z Instytutu Architektury Krajobrazu, z Katedry Gospodarki Przestrzennej, z Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice oraz studenci. Koordynatorem Projektu jest Prof. dr hab. Beata Raszka, Koordynatorem Zadania – dr hab. inż. Maria Hełdak.

W ramach zadania zorganizowano 6 warsztatów, których pomysłodawcą jest Pani mgr inż. Małgorzata Świąder. Pierwszy z warsztatów, realizowany pod kierunkiem mgr inż. Anny Popów-Nowieckiej, miał charakter terenowy. Podczas wizji terenowej uczestnicy uczyli się rozpoznawania drzew, oraz poznawali ich funkcje. Swoje spostrzeżenia zapisywali na przygotowanych kartach pracy. W trakcie kolejnego warsztatu – trenerzy, dr inż. Iwona Orzechowska-Szajda i Marta Weber-Siwirska, zapoznawali uczniów z gatunkami drzew w stanie ulistnionym, a uczniowie przygotowali zielnik. Kolejny z warsztatów, pod kierunkiem dr hab. inż. Roberta Kalbarczyka – Prof. UPWr, przy współpracy mgra. inż. Roberta Sobolewskiego, przeprowadzony został w formie zajęć badawczych obejmujących m.in. określanie wieku drzewa na podstawie słojów drewna oraz pomiar najszerszego i najwęższego słoja drewna.

Na czwartym warsztacie dra. inż. Piotra Krajewskiego, zorganizowane zostały rozgrywki w zielone gry planszowe. Uczniowie mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę na temat bioróżnorodności, zmian klimatu oraz ekonomicznej wartości ekosystemów.

Piąty z warsztatów dotyczył sztuki planowania na obszarach Natura 2000. Uczestnicy warsztatu pod kierunkiem dr inż. Barbary Mastalskiej – Cetera i mgr inż. Moniki Płuciennik mieli za zadanie przygotować “makiety z odzysku” przedstawiające okolicę ich szkoły wykorzystując materiały z recyklingu.

Szósty warsztat dotyczył aktywnego uczestnictwa w procesie partycypacji społecznej. W warsztacie tym mgr inż. Małgorzata Świąder i dr inż. Jan Kazak wykorzystali technikę Mandali. Technika pozwala na opis różnych procesów, zjawisk za pomocą rysunków, symboli oraz koloru. W tym wypadku technika została dostosowana do oceny przestrzeni, którą zamieszkują uczestnicy warsztatów.

Warsztaty wymagały zaangażowania, aktywności i współpracy z Trenerami. Wszyscy uczestnicy brali czynny udział w prowadzonych zajęciach. Uczniowie otrzymali pamiątkowe koszulki oraz butelki z filtrem promującym picie wody z kranu, a laureatom konkursu zostały wręczone nagrody.

Kolejna edycja konkursu rozpoczyna się w styczniu 2019 r., a warsztaty w ramach „Letniej Szkoły Przyrodników”, organizowane w związku z projektem „CZŁOWIEK DLA NATURY – NATURA DLA CZŁOWIEKA. KOEGZYSTENCJA ZAMIAST KONKURENCJI W DOLNOŚLĄSKICH OBSZARACH NATURA 2000” planowane są w czerwcu 2019 r.

Comments are closed.